Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

pptx 18 trang Hương Liên 22/07/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_nhan_mot_so_thap_phan_voi_10_100_10.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

 1. Toán I. HÌNH THÀNH QUI TẮC NHÂN NHẨM MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
 2. I. HÌNH THÀNH QUI TẮC NHÂN NHẨM MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 Ví dụ 1. 27,867 x 10 = ? 27,867 x 10 278,670
 3. + Suy nghĩ để tìm cách viết số 27,867 thành số 278,67. + Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số thì ta được số 278,67.
 4. + Khi nhân một số thập phân với 10 ta cĩ thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào? + Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ số là được ngay tích.
 5. b. Ví dụ 2: Hãy đặt tính và thực hiện phép tính 53,286 x 100 = ? 53,286 x 100 5328,600
 6. + Suy nghĩ để tìm cách viết số 53,286 thành số 5328,6. - Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số thì ta được số 5328,6
 7. + Khi nhân một số thập phân với 100 ta cĩ thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào? + Vậy khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số là được ngay tích.
 8. +Muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm như thế nào? - Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ số.
 9. - Muốn nhân một số thập phân với 100 ta làm như thế nào? - Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải hai chữ số.
 10. - Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 1000. - Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải ba chữ số.
 11. -Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ lần lượt sang bên phải một, hai, ba, chữ số.
 12. II.LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH Bài 1 : Nhân nhẩm a. 1,4 x 10 = ? 14 2,1 x 100 = ? 210 7,2 x 1000 = ?7200
 13. b. 9,36 x 10 = ?93,6 25,08 x 100 = ?2508 5,32 x 1000 = ?5320
 14. c. 5,328 x 10 = ?53,28 4,061 x 100 = ?406,1 0,894 x 1000 = ? 894
 15. 2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét 10,4dm = 104cm? 12,6m = 1260cm? 0,856m = 85,6cm? 5,75dm = 57,5cm?
 16. 3. Một can nhựa chứa 10 lít dầu hoả. Biết một lít dầu hoả cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hoả đó cân nặng bao nhiêu ki-lô- gam ?
 17. Bài giải: 10Khối lư lít dầu hoả cân nặng là: 10 x 0,8 = 8 (kg) Can dầu hoả cân nặng là: 8 + 1,3 = 9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg
 18. Bài giải: Khối lượng 10lít dầu hoả nặng là: 10 x 0,8 = 8 (kg) Khối lượng can dầu hoả nặng là: 8 + 1,3 = 9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg