Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Phân số thập phân

pptx 11 trang Hương Liên 22/07/2023 1860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Phân số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_phan_so_thap_phan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Phân số thập phân

  1. Đọc các phân số sau: 3 Ba phần mười 10 Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là 5 các phân số thập phân Năm phầnEm một cóMẫu trămnhận số xétlà gì về 100 mẫu10; số 100; của 1000 ba phân số 17 Mười bảy phần một nghìn 1000 Nêu một số phân số thập phân
  2. Tìm phân số thập phân bằng phân số 3 5 3 3 x 2 6 = = 5 5 x 2 10 Tất cả các phân 7 7 7 x 25 175 số đều có thể = = 4 4 4 x 25 100 viết thành phân số thập phân? 20 20 20 x 8 160 = = 125 125 125 x 8 1000
  3. Chú ý Khi muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân, ta tìm một số có thể nhân với mẫu để được 10; 100 hoặc 1000; rồi lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với số đó để được phân số thập phân (cũng có khi rút gọn để được phân số thập phân)
  4. 21 ĐọcClick các to phân add sốTitle thập phân 9 21 600 720 ; ; ; 10 100 1000 100000
  5. 22 ViếtClick các to phân add sốTitle thập phân 7 Bảy phần mười 10 Hai mươi phần trăm 20 100 Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn 475 1000 Một phần triệu 1 1 000 000
  6. 23 PhânClick số to nào add dưới Title đây là phân số thập phân 3 ; 4 ; 100 ; 17 ; 69 7 10 34 1000 2000 Chọn đáp án đúng: 4 100 17 4 17 3 A ; ; B ; ; 10 34 1000 10 1000 7 4 17 69 4 17 C ; ; D 10 1000 2000 10 ; 1000
  7. 24 ViếtClick số tothích add hợp Title vào ô trống 7 7 x 5 35 3 3 x 25 75 a) = = b) = = 2 2 x 5 10 4 4 x 25 100 6 6 : 3 2 64 64 : 8 8 c) = = d) = = 30 30: 3 10 800 800: 8 100
  8. ĐÂY CHÍNH LÀ KẾT QUẢ ĐÚNG.
  9. Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ.